Projekty

  Počet nájdených projektov: 2

  Aktuálne religiózno-etické témy medzi mládežou pod vplyvom súčasnej korona-krízy

  Číslo projektu:VEGA 1/0299/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

  Online podpora vzdelávania študentov náboženskej výchovy v oblasti biblickoteologických disciplín

  Číslo projektu:KEGA 017KU-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.