Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
    Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Rok vydania:2012
    ISBN:978-80-8084-946-7
    Učiteľ a európske hodnoty