Kooperatívne aktivity v prírodovede pre žiakov 4. ročníka ZŠ

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PaedDr. Zdenka Zastková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0952-6
  Publikácia na stiahnutie: zastkova_kooperativne_aktivity_v_prirodovede.pdf (8.73M)
  Kooperatívne aktivity v prírodovede pre žiakov 4. ročníka ZŠ