Religiózno-etické témy mládeže v kontexte pandemickej krízy

  Vedecká monografia vznikla ako výstup projektu: VEGA 1/0299/21 Aktuálne religiózno-etické témy medzi mládežou pod vplyvom súčasnej korona-krízy

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mária Karasová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2024
  ISBN:978-80-561-1096-6
  Publikácia na stiahnutie: karasova_religiozno-eticke_temy.pdf (1.32M)
  Religiózno-etické témy mládeže v kontexte pandemickej krízy