Devalvačné prejavy žiakov voči učiteľom – prejavy, príčiny, prevencia

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 007KU-4/2017
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2019
    Vedúci projektu:prof. PhDr. Erich Petlák CSc.
    Zahraničný projekt:nie