ERASMUS+ Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách

    Erasmus+

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-VET-000027995
    Doba riešenia projektu:1. Nov 2021 - 31. Okt 2024
    Zahraničný projekt:áno