Vedúci katedry

Profesori

prof. Ing. Iveta Ubrežiová CSc.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijných programov v odbore 08-Ekonómia a manažment-3.3.15 Manažment na Bc. štúdiu a 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na Mgr. štúdiu, členka Atestačnej komisie KU od 1. mája 2021-31.apríla 2025, členka SAAVS v Bratislave od 9.5.2020 - 8.5.2026 v odbore Ekonómia a manažment, Profesorka

Odborní asistenti

Ing. Zuzana Gončárová PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

Ing. Anna Hrnčiarová Turčiaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

Asistenti

Ing. Mária Vrábliková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Asistentka

Nezaradení zamestnanci