Interpretačné kurzy 2010 - 2011 : zborník príspevkov z interpretačných kurzov konaných v Ružomberku v rokoch 2010 - 2011

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-764-7
  Interpretačné kurzy 2010 - 2011 : zborník príspevkov z interpretačných kurzov konaných v Ružomberku v rokoch 2010 - 2011