Projekty

  Počet nájdených projektov: 3

  Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách

  Číslo projektu:Erasmus 2021-1-SK01-KA220-VET-000027995 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

  Zástupná a priama voltampérometrická detekcia biologicky a environmentálne významných látok pomocou tvrdo a mäkko konštituovanej pracovnej elektródy z diamantu dopovaného bórom

  Číslo projektu:VEGA 1/0128/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

  Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov základných a stredných škôl

  Číslo projektu:KEGA 006KU-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2019
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.