Online podpora vzdelávania študentov náboženskej výchovy v oblasti biblickoteologických disciplín

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 017KU-4/2021
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
    Vedúci projektu:doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
    Zahraničný projekt:nie