Interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0889-5
  Interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní