Hudobno-výchovné a hudobno-terapeutické moduly

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
  Ďalší autori:Jaroslava G. Zeleiová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-765-4
  Hudobno-výchovné a hudobno-terapeutické moduly