Publikačná činnosť

  Publikačná činnosť

  Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na PF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť.

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Systém Evidencie publikačnej a umeleckej činnosti slúži na:

  • zber údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov a interných doktorandov KU a ohlasov na ich publikačnú a umeleckú činnosť
  • generovanie výstupov publikačnej činnosti

  Počet nájdených publikácií: 37

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Autor/Kolektív:Peter Mačura, Andrej Hubinák, Peter Krška
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0935-9
  Stiahnuť publikáciu

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Výcvikové kurzy - Učebné texty

  Autor/Kolektív:Ľuboslav Šiška, Anna Blahutová, Peter Krška, Patrik Oravec, Daniel Židek, Dávid Weiss
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0879-6
  Stiahnuť publikáciu

  Výcvikové kurzy - Učebné texty

  Netradičné pohybové, športové hry a úlohy so zameraním na rozvoj koordinačných schopností

  Autor/Kolektív:Andrej Hubinák, Miroslav Ondrejka, Ladislav Potočný, Ľuboslav Šiška
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0877-2
  Stiahnuť publikáciu

  Netradičné pohybové, športové hry a úlohy so zameraním na rozvoj koordinačných schopností

  Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle

  Autor/Kolektív:Patrik Sitiarik
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0841-3
  Stiahnuť publikáciu

  Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X

  Autor/Kolektív:Ľuboslav ŠIŠKA
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0878-9
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X

  Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia

  Autor/Kolektív:Božena Šupšáková – Tomáš Jablonský (Eds.)
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0870-3
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia

  Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti

  Autor/Kolektív:Anna Hudecová, Barbora Kováčová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0775-1
  Stiahnuť publikáciu

  Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti
  Rodina s dieťaťom s ohrozenim vo včasnej starostlivosti
  Rodina s dieťaťom s narušením vo včasnej starostlivosti
  Poradenský systém orientovaný na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole
  Pohybová aktivita žiakov mladšieho školského veku vo vzťahu k ich zdraviu
  Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov
  Edukačný a terapeutický potenciál knihy vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom
  Východiska centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS pre národnú stratégiu MP 2018-2028
  Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo zemplínskeho regiónu v kontexte vzdelávania
  Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo spišského regiónu v kontexte vzdelávania

  Technika a didaktika výučby lyžovania

  Autor/Kolektív:Anna Blahútová
  Rok vydania:2017
  Stiahnuť publikáciu

  Technika a didaktika výučby lyžovania
  Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo šarišského regiónu v kontexte vzdelávania
  Súťaže v Slovenskej basketbalovej asociácii

  STUDIA RUSSICO–SLOVACA 2016

  Autor/Kolektív:Eva Kollárová
  Rok vydania:2016
  Stiahnuť publikáciu

  STUDIA RUSSICO–SLOVACA 2016