Publikačná činnosť

  Publikačná činnosť

  Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na PF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť.

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Systém Evidencie publikačnej a umeleckej činnosti slúži na:

  • zber údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov a interných doktorandov KU a ohlasov na ich publikačnú a umeleckú činnosť
  • generovanie výstupov publikačnej činnosti

  Počet nájdených publikácií: 129

  Viacúrovňový prístup k manažmentu kreatívneho potenciálu v podniku a v regióne

  Autor/Kolektív:Ing. Mária Vrábliková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2024
  ISBN:978-80-561-1101-7
  Stiahnuť publikáciu

  Viacúrovňový prístup k manažmentu kreatívneho potenciálu v podniku a v regióne

  Udržateľný rozvoj vo vzdelávacom procese: Krok za krokom v odbornej problematike

  Autor/Kolektív:RNDr. Mária Balážová, PhD., doc. RNDr. Michal Baláž, PhD., MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD., RNDr. Ivana Tomčíková, PhD., Ing. Dana Blahútová, PhD., Ing. Jozef Macko, PhD.
  Ďalší autori:Eva Záhorská, Jana Ciceková
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2024
  ISBN:978-80-561-1094-2
  Stiahnuť publikáciu

  Udržateľný rozvoj vo vzdelávacom procese: Krok za krokom v odbornej problematike

  Udržateľný rozvoj vo vzdelávacom procese: Krok za krokom v odbornej problematike

  Autor/Kolektív:RNDr. Mária Balážová, PhD., doc. RNDr. Michal Baláž, PhD., MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD., RNDr. Ivana Tomčíková, PhD., Ing. Dana Blahútová, PhD., Ing. Jozef Macko, PhD.
  Ďalší autori:Eva Záhorská, Jana Ciceková
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2024
  ISBN:978-80-561-1094-2
  Stiahnuť publikáciu

  Udržateľný rozvoj vo vzdelávacom procese: Krok za krokom v odbornej problematike

  Religiózno-etické témy mládeže v kontexte pandemickej krízy

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mária Karasová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2024
  ISBN:978-80-561-1096-6
  Stiahnuť publikáciu

  Religiózno-etické témy mládeže v kontexte pandemickej krízy

  Výzvy v marketingu a marketingovej komunikácii v digitálnej ére

  Autor/Kolektív:Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1024-9
  Stiahnuť publikáciu

  Výzvy v marketingu a marketingovej komunikácii v digitálnej ére

  Vybrané state z výtvarnej edukácie I

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1032-4
  Stiahnuť publikáciu

  Vybrané state z výtvarnej edukácie I

  Pracovné vyučovanie v špeciálnej škole vo variante B

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
  Ďalší autori:Slavomíra Hančárová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:ISBN 978-80-561-1058-4
  Stiahnuť publikáciu

  Pracovné vyučovanie v špeciálnej škole vo variante B

  Podpora osôb so zdravotným znevýhodnením v poradenskom systéme

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1060-7
  Stiahnuť publikáciu

  Podpora osôb so zdravotným znevýhodnením v poradenskom systéme

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XXI.

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1056-0
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XXI.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XX.

  Autor/Kolektív:Mgr. Eva Urbanová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1055-3
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XX.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XVIII.

  Autor/Kolektív:Mgr. Jela Kehoe, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1053-9
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XVIII.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XVII.

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1052-2
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XVII.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XV.

  Autor/Kolektív:Ing. Dana Blahútová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1051-5
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XV.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XIX.

  Autor/Kolektív:PhDr. Michal Marťák, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1054-6
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XIX.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XIV.

  Autor/Kolektív:RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1050-8
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XIV.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XIII.

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1049-2
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XIII.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XII.

  Autor/Kolektív:PaedDr. Katarína Russinová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1048-5
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XII.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XI.

  Autor/Kolektív:Ing. Jana Jacková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1047-8
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XI.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál X.

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucia Csachová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1046-1
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál X.

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál VIII.

  Autor/Kolektív:PaedDr. Zdenka Zastková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1044-7
  Stiahnuť publikáciu

  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál VIII.