Publikačná činnosť

  Publikačná činnosť

  Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na PF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť.

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Systém Evidencie publikačnej a umeleckej činnosti slúži na:

  • zber údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov a interných doktorandov KU a ohlasov na ich publikačnú a umeleckú činnosť
  • generovanie výstupov publikačnej činnosti

  Počet nájdených publikácií: 58

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD., PaedDr. Andrej Hubinák, PhD., PaedDr. Peter Krška, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0935-9
  Stiahnuť publikáciu

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  VÝSKUMNÁ ŠTÚDIA Faktory efektivity a možné funkčné modely multidisciplinárnych tímov pri práci s rodinami v náročných situáciách

  Autor/Kolektív:PhDr. Oľga Okálová, PhD.
  Ďalší autori:Miroslava Bruncková
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0977-9
  Stiahnuť publikáciu

  VÝSKUMNÁ ŠTÚDIA Faktory efektivity a možné funkčné modely multidisciplinárnych tímov pri práci s rodinami v náročných situáciách

  TRADIČNÁ PRÍPRAVA JEDÁL, STRAVOVANIE, ĽUDOVÉ REMESLÁ A ARCHITEKTÚRA VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-1001-0
  Stiahnuť publikáciu

  TRADIČNÁ PRÍPRAVA JEDÁL, STRAVOVANIE, ĽUDOVÉ REMESLÁ A ARCHITEKTÚRA VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA

  Primárna prevencia vzniku závislostí v predprimárnom vzdelávaní

  Autor/Kolektív:Mgr. Zdenka Zastková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0982-3
  Stiahnuť publikáciu

  Primárna prevencia vzniku závislostí v predprimárnom vzdelávaní

  Prežívanie a správanie detí a mládež na Slovensku počas pandémie

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD., doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD., Mgr. Juraj Holdoš, PhD., PhDr. Katarína Kohútová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0979-3
  Stiahnuť publikáciu

  Prežívanie a správanie detí a mládež na Slovensku počas pandémie

  Multidisciplinárne tímy: vzťahová podpora rodín v náročných časoch a situáciách

  Autor/Kolektív:PhDr. Oľga Okálová, PhD.
  Ďalší autori:Pavel Nepustil
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:ISBN 978-80-561-0956-4
  Stiahnuť publikáciu

  Multidisciplinárne tímy: vzťahová podpora rodín v náročných časoch a situáciách

  Kvalifikácia: autentická skúsenosť - príručka pre laických a peer členov multidisciplinárnych tímov

  Autor/Kolektív:PhDr. Oľga Okálová, PhD.
  Ďalší autori:Pavel Nepustil
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:ISBN 978-80-561-0950-2
  Stiahnuť publikáciu

  Kvalifikácia: autentická skúsenosť - príručka pre laických a peer členov multidisciplinárnych tímov

  Kooperatívne aktivity v prírodovede pre žiakov 4. ročníka ZŠ

  Autor/Kolektív:Mgr. Zdenka Zastková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0952-6
  Stiahnuť publikáciu

  Kooperatívne aktivity v prírodovede pre žiakov 4. ročníka ZŠ

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu XI.

  Autor/Kolektív:Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0997-7
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu XI.

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Autor/Kolektív:Peter Mačura, Andrej Hubinák, Peter Krška
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0935-9
  Stiahnuť publikáciu

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Výcvikové kurzy - Učebné texty

  Autor/Kolektív:Ľuboslav Šiška, Anna Blahutová, Peter Krška, Patrik Oravec, Daniel Židek, Dávid Weiss
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0879-6
  Stiahnuť publikáciu

  Výcvikové kurzy - Učebné texty

  UČÍME SA TECHNICKY MYSLIEŤ, TVORIŤ A PRACOVAŤ V KAŽDOM VEKU, STIMULAČNÝ PROGRAM S METODIKOU

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0942-7
  Stiahnuť publikáciu

  UČÍME SA TECHNICKY MYSLIEŤ, TVORIŤ A PRACOVAŤ V KAŽDOM VEKU, STIMULAČNÝ PROGRAM S METODIKOU

  THE INTERNAL GUIDELINE for using and operating of the Project courses in the Moodle interface

  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0849-9
  Stiahnuť publikáciu

  THE INTERNAL GUIDELINE for using and operating of the Project courses in the Moodle interface

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NOVÝCH GENERÁCIÍ

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Ďalší autori:Peter Tokoš
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0913-7
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NOVÝCH GENERÁCIÍ

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY: TEÓRIA - VÝSKUM - VÝVOJ

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD., Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0915-1
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY: TEÓRIA - VÝSKUM - VÝVOJ

  Netradičné pohybové, športové hry a úlohy so zameraním na rozvoj koordinačných schopností

  Autor/Kolektív:Andrej Hubinák, Miroslav Ondrejka, Ladislav Potočný, Ľuboslav Šiška
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0877-2
  Stiahnuť publikáciu

  Netradičné pohybové, športové hry a úlohy so zameraním na rozvoj koordinačných schopností

  Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle

  Autor/Kolektív:Patrik Sitiarik
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0841-3
  Stiahnuť publikáciu

  Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle

  INOVÁCIE V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ NOVÝCH GENERÁCIÍ - ZBORNÍK ABSTRAKTOV

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Ďalší autori:Peter Tokoš
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0914-4
  Stiahnuť publikáciu

  INOVÁCIE V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ NOVÝCH GENERÁCIÍ - ZBORNÍK ABSTRAKTOV

  Detský výtvarný prejav v kontexte teórie a praxe

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr.Božena Šupšáková, PhD., prof. Dr.Tonka Tacol
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0869-7
  Stiahnuť publikáciu

  Detský výtvarný prejav v kontexte teórie a praxe

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X

  Autor/Kolektív:Ľuboslav ŠIŠKA
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0878-9
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X