Publikačná činnosť

  Publikačná činnosť

  Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na PF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť.

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Systém Evidencie publikačnej a umeleckej činnosti slúži na:

  • zber údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov a interných doktorandov KU a ohlasov na ich publikačnú a umeleckú činnosť
  • generovanie výstupov publikačnej činnosti

  Počet nájdených publikácií: 36

  Muzilienka hudobné stretnutia s deťmi batolivého veku 1+

  Autor/Kolektív:Martina Krušinská
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-561-0652-5

  Muzilienka hudobné stretnutia s deťmi batolivého veku 1+

  Zbierka úloh z geometrie

  Autor/Kolektív:Martin Billich - Marián Trenkler
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-561-0058-5

  Zbierka úloh z geometrie
  Analýza súčasného stavu mediálnej výchovy u detí mladšieho školského veku

  Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia

  Autor/Kolektív:Božena Šupšáková – Tomáš Jablonský (Eds.)
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0870-3
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X

  Autor/Kolektív:Ľuboslav ŠIŠKA
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0878-9
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X

  Innowacje w badaniach biologicznych

  Autor/Kolektív:Stollárová N
  Rok vydania:2007

  Edukačný a terapeutický potenciál knihy vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Netradičné pohybové, športové hry a úlohy so zameraním na rozvoj koordinačných schopností

  Autor/Kolektív:Andrej Hubinák, Miroslav Ondrejka, Ladislav Potočný, Ľuboslav Šiška
  Rok vydania:2021
  Stiahnuť publikáciu

  Netradičné pohybové, športové hry a úlohy so zameraním na rozvoj koordinačných schopností

  Výcvikové kurzy - Učebné texty

  Autor/Kolektív:Ľuboslav Šiška, Anna Blahutová, Peter Krška, Patrik Oravec, Daniel Židek, Dávid Weiss
  Rok vydania:2021
  Stiahnuť publikáciu

  Výcvikové kurzy - Učebné texty
  Poradenský systém orientovaný na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole
  Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle
  Sports Medicine English-Slovak and Slovak-English Dictionary
  Pohybová aktivita žiakov mladšieho školského veku vo vzťahu k ich zdraviu

  Slovensko-anglický basketbalový slovník

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2004
  Stiahnuť publikáciu

  Slovensko-anglický basketbalový slovník
  Rodina s dieťaťom s ohrozenim vo včasnej starostlivosti
  Anglicko - slovenský basketbalový slovník 2005
  Súťaže v Slovenskej basketbalovej asociácii
  Rodina s dieťaťom s narušením vo včasnej starostlivosti

  List of Sports Terms

  Autor/Kolektív:Peter Mačura a kolektív
  Rok vydania:2013
  Stiahnuť publikáciu

  List of Sports Terms