Publikačná činnosť

  Publikačná činnosť

  Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na PF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť.

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Systém Evidencie publikačnej a umeleckej činnosti slúži na:

  • zber údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov a interných doktorandov KU a ohlasov na ich publikačnú a umeleckú činnosť
  • generovanie výstupov publikačnej činnosti

  Počet nájdených publikácií: 49

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD., PaedDr. Andrej Hubinák, PhD., PaedDr. Peter Krška, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0935-9
  Stiahnuť publikáciu

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  VÝSKUMNÁ ŠTÚDIA Faktory efektivity a možné funkčné modely multidisciplinárnych tímov pri práci s rodinami v náročných situáciách

  Autor/Kolektív:PhDr. Oľga Okálová, PhD.
  Ďalší autori:Miroslava Bruncková
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0977-9
  Stiahnuť publikáciu

  VÝSKUMNÁ ŠTÚDIA Faktory efektivity a možné funkčné modely multidisciplinárnych tímov pri práci s rodinami v náročných situáciách

  Prežívanie a správanie detí a mládež na Slovensku počas pandémie

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD., doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD., Mgr. Juraj Holdoš, PhD., PhDr. Katarína Kohútová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0979-3
  Stiahnuť publikáciu

  Prežívanie a správanie detí a mládež na Slovensku počas pandémie

  Multidisciplinárne tímy: vzťahová podpora rodín v náročných časoch a situáciách

  Autor/Kolektív:Pavel Nepustil
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:ISBN 978-80-561-0956-4
  Stiahnuť publikáciu

  Multidisciplinárne tímy: vzťahová podpora rodín v náročných časoch a situáciách

  Kvalifikácia: autentická skúsenosť - príručka pre laických a peer členov multidisciplinárnych tímov

  Autor/Kolektív:Pavel Nepustil
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:ISBN 978-80-561-0950-2
  Stiahnuť publikáciu

  Kvalifikácia: autentická skúsenosť - príručka pre laických a peer členov multidisciplinárnych tímov

  Kooperatívne aktivity v prírodovede pre žiakov 4. ročníka ZŠ

  Autor/Kolektív:Mgr. Zdenka Zastková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0952-6
  Stiahnuť publikáciu

  Kooperatívne aktivity v prírodovede pre žiakov 4. ročníka ZŠ

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu XI.

  Autor/Kolektív:Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0997-7
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu XI.

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Autor/Kolektív:Peter Mačura, Andrej Hubinák, Peter Krška
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0935-9
  Stiahnuť publikáciu

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Výcvikové kurzy - Učebné texty

  Autor/Kolektív:Ľuboslav Šiška, Anna Blahutová, Peter Krška, Patrik Oravec, Daniel Židek, Dávid Weiss
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0879-6
  Stiahnuť publikáciu

  Výcvikové kurzy - Učebné texty

  THE INTERNAL GUIDELINE for using and operating of the Project courses in the Moodle interface

  Autor/Kolektív:PaedDr. Patrik Sitiarik
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0849-9
  Stiahnuť publikáciu

  THE INTERNAL GUIDELINE for using and operating of the Project courses in the Moodle interface

  Netradičné pohybové, športové hry a úlohy so zameraním na rozvoj koordinačných schopností

  Autor/Kolektív:Andrej Hubinák, Miroslav Ondrejka, Ladislav Potočný, Ľuboslav Šiška
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0877-2
  Stiahnuť publikáciu

  Netradičné pohybové, športové hry a úlohy so zameraním na rozvoj koordinačných schopností

  Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle

  Autor/Kolektív:Patrik Sitiarik
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0841-3
  Stiahnuť publikáciu

  Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X

  Autor/Kolektív:Ľuboslav ŠIŠKA
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0878-9
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X

  Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia

  Autor/Kolektív:Božena Šupšáková – Tomáš Jablonský (Eds.)
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0870-3
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia

  Terapeutický koncept arteterapie a psychomotorickej terapie vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
  Ďalší autori:Zuzana Fábry Lucká
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0810-9
  Stiahnuť publikáciu

  Terapeutický koncept arteterapie a psychomotorickej terapie vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Špeciálna pedagogika jednotlivcov s mentálnym postihnutím

  Autor/Kolektív:PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISBN 978-80-561-0805-5
  Stiahnuť publikáciu

  Špeciálna pedagogika jednotlivcov s mentálnym postihnutím

  Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti

  Autor/Kolektív:Anna Hudecová, Barbora Kováčová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0775-1
  Stiahnuť publikáciu

  Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti
  Rodina s dieťaťom s ohrozenim vo včasnej starostlivosti
  Rodina s dieťaťom s narušením vo včasnej starostlivosti
  Poradenský systém orientovaný na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole