Vedúca katedry

  doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Katedrový koordinátor Erasmus+, Univerzitná profesorka

  Zástupkyňa vedúcej katedry

  PaedDr. Martina Magová, Ph.D.

  Zástupkyňa vedúceho katedry, Univerzitná docentka

  Profesori

  prof. Viktor Hladush, DrSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  doc. dr. hab. Mieczyslaw Dudek

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

  Vysokoškolská učiteľka, Katedrový koordinátor Erasmus+, Univerzitná docentka

  Odborní asistenti

  PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD., MBA

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  PhDr. Paula Maliňáková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Mgr. Marcela Čarnická PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka