Bezpečnosť školského prostredia – nová výzva pre rozvoj vybraných kompetencií učiteľov základných a stredných škôl

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 012KU-4/2022
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
    Vedúci projektu:prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie