Vokálna intonácia v praxi základných a základných umeleckých škôl

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 009KU-4/2023
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
    Vedúci projektu:Mgr. et Mgr. art. Martina Procházková, PhD.
    Zahraničný projekt:nie