Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Funkčné obdobie 12. októbra 2021 – 12. októbra 2025

  Predseda AS PF KU:

  Kľuska Branislav, doc. ThDr. PhD.

  Podpredsedovia AS PF KU:

  Markovič Daniel, Mgr. PhD. – za zamestnaneckú časť
  Bellová Renata, Ing. PhD. - za zamestnaneckú časť
  Ferenčíková Klára - za študentskú časť

  Tajomníčka  AS PF KU:

  Bellová Renata, Ing. PhD.

  Členovia AS PF KU za zamestnaneckú časť:

  Biarinec Rastislav, prof. PaedDr. MgrArt. ArtD.
  Čarnogurský Karol, Mgr. PhD.
  Csachová Lucia, RNDr. PhD.
  Gejdošová Zuzana, Ing. PhD. 
  Hubinák Andrej PaedDr. PhD.
  Jablonský Tomáš, prof. PaedDr. PhD.
  Jenčo Michal, doc. Ing. PhD. 
  Libertini Rosangela, PaedDr. PhD.
  Macko Jozef Ing. PhD.
  Matejová Miriam, PaedDr. PhD. 
  Stupák Bohuslav, PaedDr. PhD. 
  Šiška Ľuboslav, Mgr. PhD. 
  Tomčíková Ivana, RNDr. PhD. 
  Uhrinová Miriam, PaedDr. PhD.

  Členovia AS PF KU za študentskú časť:

  Cuperová Antónia, Bc. 
  Gurová Miriam
  Horváthová Lenka Mgr.
  Jirotková Júlia
  Kamanová Jana, Mgr.
  Palider Samuel 
  Stopjaková Laura Bc. 
  Varga Tomáš