Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Funkčné obdobie 12. októbra 2021 – 12. októbra 2025

  Predseda AS PF KU:

  doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

  Podpredsedovia AS PF KU:

  Markovič Daniel, Mgr. PhD. – za zamestnaneckú časť
  Bednárová Lenka, Mgr. – za študentskú časť

  Tajomníčka  AS PF KU:

  Bellová Renata, Ing. PhD.

  Členovia AS PF KU za zamestnaneckú časť:

  Biarinec Rastislav, prof. PaedDr. MgrArt. ArtD.
  Čarnogurský Karol, Mgr. PhD.
  Gejdošová Zuzana, Ing. PhD.
  Jablonský Tomáš, doc. PaedDr. PhD.
  Jenčo Michal, doc. Ing. PhD.
  Libertini Rosangela, PaedDr. PhD.
  Macko Jozef Ing. PhD.
  Matejová Miriam, PaedDr. PhD.
  Petrovič Peter, PaedDr. PhD.
  Stupák Bohuslav, PaedDr. PhD.
  Šiška Ľuboslav, Mgr. PhD.
  Tkáčik Štefan, RNDr. PhD.
  Tomčíková Ivana, RNDr. PhD.
  Uhrinová Miriam, PaedDr. PhD.

  Členovia AS PF KU za študentskú časť:

  Cuperová Antónia, Bc.
  Jirotková Júlia
  Varga Tomáš
  Šipčiak Samuel
  Kamanová Jana, Mgr.
  Bača Martin, Bc.
  Smržíková Veronika, Bc.
  Tomajková Patrícia, Bc.