Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Funkčné obdobie 12. októbra 2021 – 12. októbra 2025

Predseda AS PF KU:

doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

Podpredsedovia AS PF KU:

Markovič Daniel, Mgr. PhD. – za zamestnaneckú časť
Bednárová Lenka, Mgr. – za študentskú časť

Tajomníčka  AS PF KU:

Bellová Renata, Ing. PhD.

Členovia AS PF KU za zamestnaneckú časť:

Biarinec Rastislav, prof. PaedDr. MgrArt. ArtD.
Čarnogurský Karol, Mgr. PhD.
Gejdošová Zuzana, Ing. PhD.
Jablonský Tomáš, doc. PaedDr. PhD.
Jenčo Michal, doc. Ing. PhD.
Libertini Rosangela, PaedDr. PhD.
Macko Jozef Ing. PhD.
Matejová Miriam, PaedDr. PhD.
Petrovič Peter, PaedDr. PhD.
Stupák Bohuslav, PaedDr. PhD.
Šiška Ľuboslav, Mgr. PhD.
Tkáčik Štefan, RNDr. PhD.
Tomčíková Ivana, RNDr. PhD.
Uhrinová Miriam, PaedDr. PhD.

Členovia AS PF KU za študentskú časť:

Cuperová Antónia, Bc.
Jirotková Júlia
Varga Tomáš
Šipčiak Samuel
Kamanová Jana, Mgr.