Obsadzovanie miest odborných asistentov a asistentov

    Prehľad plnenia konkrátnych podmienok výberového konania na PF KU v Ružomberku na pracovné miesta odborných asistentov a asistentov