Výskum štruktúry a dynamiky prírodných ohnísk kliešťami prenášaných nákaz horského typu.

Projekt je zameraný na komplexný výskum štruktúry prírodného ohniska kliešťami prenášaných nákaz na vybraných modelových lokalitách v horských oblastiach Európy pod vplyvom globálnych klimatických a hospodárskych zmien

Informácie o projekte

Zadávateľ:Pedagogická fakulta KU, Ružomberok
Číslo projektu:VEGA (2016–2019)
Doba riešenia projektu:1. Sept 2016 - 30. Jún 2019
Spoluriešitelia:

Parazitologický ústav SAV, Košice

Zahraničný projekt:nie

Anotácia: Projekt je zameraný na komplexný výskum štruktúry prírodného ohniska kliešťami prenášaných nákaz na vybraných modelových lokalitách v horských oblastiach Európy pod vplyvom globálnych klimatických a hospodárskych zmien. Koncentruje výskum ekológie kliešťov, epidemiológie a epizootológie nimi prenášaných nákaz s dôrazom na vírusové ochorenie, kliešťovú encefalitídu a iné závažné bakteriálne a protozoárne nákazy ľudí a zvierat.