Projekty

  Počet nájdených projektov: 4

  Stelesnená skúsenosť s využitím art action ll. – proti stagnácii v dospelosti a seniorskom veku

  Číslo projektu:KEGA 001KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

  E-learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Číslo projektu:KEGA 013KU-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

  Stelesnená skúsenosť s využitím art action

  Číslo projektu:KEGA 002KU-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

  Identifikácia, analýza a inhibícia latentne agresívneho konania detí v období predškolského veku

  Číslo projektu:VEGA 1/0452/18 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2020
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.