Vedúci katedry

  PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.

  Vedúci katedry, Univerzitný docent

  Profesori

  prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Profesorka

  Univerzitní profesori

  doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný profesor

  Docenti

  doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Univerzitní docenti

  Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent