Vedúci katedry

  PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.

  Vedúci katedry, Odborný asistent

  Profesori

  Docenti

  doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent