Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Peter Mačura
    Rok vydania:2013
    ISBN:978-9934-520-03-7
    Publikácia na stiahnutie: Physical Factors in Basketball Shooting.pdf (3.51M)
    Physical Factors in Basketball Shooting