Vedúci katedry

  RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.

  Vedúca katedry, Odborná asistentka

  Zástupca vedúceho katedry

  doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Docent

  Profesori

  prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

  Vedecká pracovníčka, Profesorka

  Docenti

  doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  PaedDr. Rastislav Čief, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  RNDr. Pavol Papčo, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent