Vedúci katedry

  RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.

  Vedúca katedry, Univerzitná docentka

  Zástupca vedúceho katedry

  doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Univerzitný profesor

  Docenti

  doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  PaedDr. Rastislav Čief, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  RNDr. Pavol Papčo, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent