APVV 51-043605 Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku

  Informácie o projekte

  Koordinujúca organizácia:ÚHV SAV
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2006 - 1. Jan 2008
  Vedúci projektu:Mgr. Eva Veselovská, PhD.
  Spoluriešitelia:

  doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

  Zahraničný projekt:nie