APVV 51-043605 Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku

Informácie o projekte

Koordinujúca organizácia:ÚHV SAV
Doba riešenia projektu:1. Jan 2006 - 1. Jan 2008
Vedúci projektu FPV:Mgr. Eva Veselovská, PhD.
Spoluriešitelia:

doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

Zahraničný projekt:nie