Poslucháreň 205

    Kapacita od 30 do 49 miest

    Poslucháreň 206, 208, 209, 116, 410

    Kapacita od 50 do 100 miest

    Poslucháreň 116 s balkónom

    Kapacita nad 100 miest