Prínos Lýdie Blahovej v oblasti etnografického výskumu v rokoch 1966-2014

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD., PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0795-9 ​
  Prínos Lýdie Blahovej v oblasti etnografického výskumu v rokoch 1966-2014

  Kniha sumarizuje etnografickú prácu Lýdie Blahovej, vedeckej a pedagogickej pracovníčky

  na Katedre hudby PF KU v Ružomberku. Svojou etnografickou činnosťou Lýdia Blahová prispela

  k vzniku Centra etnografie a umenia (C-et-art) pri KHU PF KU v Ružomberku.