Úspechy a ocenenia študentov PF KU

  Významné úspechy a domáce a zahraničné ocenenia študentov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Úspechy a ocenenia študentov PF KU

  Jedným z prvých úspechov študentov Pedagogickej fakulty KU bol v roku 2007 postup šiestich študentov sociálnej práce do celoslovenského kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) s umiestnením na 2. mieste v magisterskom stupni. Jedna z prác získala Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci501. Významný medzinárodný úspech dosiahla v roku 2010 študentka Ivana Štiptová, ktorá sa na majstrovstvách sveta v sudoku a logike umiestnila na 61. mieste. V medzinárodnej interpretačnej súťaži v hre na organe, ktorá sa v tom istom roku konala v Hradci Králové, získal 3. miesto v prvej kategórii Ladislav Onderčin a čestné uznanie v hre na klavíri Zuzana Pišteková. Na II. Kresťanskej študentsko-vedeckej konferencii v Karpatskej kotline, ktorá sa konala v maďarskom Szegede, získala 3. miesto v pastorálnoteologickej sekcii doktorandka Zuzana Adamovská. V rámci študentskej umeleckej činnosti (ŠOUČ) v hre na klavíri, hre na organe, štvorručnej hre na klavíri a v sólovom speve boli ocenení 11 študenti Pedagogickej fakulty KU, ktorí sa umiestnili na 2. mieste (Mária Ďungelová, Metod Rakár, Veronika Balážecová, Miroslava Šumská), alebo na 3. mieste (Gabriela Stanková, Lucia Paulíková, Martin Ištván, Katarína Bošková), resp. dostali čestné uznanie (Katarína Halajová, Matúš Dzurjanin, Martin Ilko). Celoslovenský úspech dosiahli aj traja študenti Pedagogickej fakulty KU, ktorí na študentskej vedeckej konferencii Geografia Slovenskej republiky získali prvé (Ľubica Blumensteinová) a tretie miesto (Marek Ligas) a cenu študentov (Matúš Magera). Na študentskej vedeckej konferencii Vyučovanie geografie získali prvé tri miesta študenti Pedagogickej fakulty KU Zuzana Dinková a Peter Kadlub, Peter Mičko, Jaroslava Porubänová. Do ŠVOČ sa zapojili študenti sociálnej práce, pričom v magisterskej sekcii obsadili 3. miesto (Bc. Peter Brodňan) a v bakalárskej sekcii získali Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci (Marián Brtko)502. V rámci VIII. ročníka celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v ŠOUČ v hre na klavíri, hre na organe, štvorručnej hre na klavíri a v sólovom speve v roku 2011 boli ocenení siedmi študenti Pedagogickej fakulty KU, ktorí sa umiestnili na 2. mieste (Gabriela Stanková, Miriam Reichlová) alebo 3. mieste (Martin Ilko, Miroslava Šumská), resp. dostali čestné uznanie (Alžbeta Herdová, Alžbeta Sameliaková, Ivana Vernusová). Na celoslovenskom kole ŠVOČ v odbore geografia KU úspešne reprezentovali študenti Matúš Magera, Lukáš Lach a Peter Kaťo, ktorý bol vyznamenaný Žilinským samosprávnym krajom. Najvýznamnejším športovým úspechom v roku 2011 bola účasť troch študentiek Pedagogickej fakulty KU Evy Kmeťovej, Lucie Stanekovej a Lucie Tetemondovej na 26. ročníku Letnej svetovej univerziády v čínskom Shenzhene, kde sa spolu so svojim družstvom umiestnili na 13. mieste v basketbale žien503. Na medzinárodnej interpretačnej súťaži konanej v rámci ŠOUČ v hre na klavíri, hre na organe, štvorručnej hre na klavíri a v sólovom speve boli v roku 2012 ocenení deviati študenti Pedagogickej fakulty KU, ktorí sa umiestnili na 2. mieste (Michal Kentoš, Jozef Gödri, Martin Ištván) alebo 3. mieste (Andrea Turčáková, Alžbeta Sameliaková, Anaida Novikas, Juraj Duda), resp. dostali čestné uznanie (Gabriela Stan-ková, Martin Dobrovič). Na medzinárodnej speváckej súťaži Moyzesiana bola vyzdvihnutá pôsobivá interpretácia troch študentiek, a to Ingrid Florekovej, Andrey Karcolovej a Márie Sobolčíkovej. Na medzinárodnej klavírnej súťaži Wiosenne spotkania przy fortepianie sa na 3. mieste v štvorručnej hre na klavíri umiestnili Gabriela Stanková, Miricham Reichlová, Alžbeta Herdová a Zoltán Benko. Cenu za interpretáciu skladby G. Faurého získal Zoltán Benko504. V roku 2013 boli na medzinárodnej interpretačnej súťaži konanej v rámci ŠOUČ v hre na klavíri, štvorručnej hre na klavíri, hre na organe a v sólovom speve ocenení 13 študenti Pedagogickej fakulty KU, ktorí sa umiestnili na prvom (Jozef Gödri, Veronika Balážecová), druhom (Martina Capková, Gabriela Stanková, Lýdia Dančová, Jana Krajčovičová, Zuzana Fernezová) a treťom mieste (Gabriela Stanková, Miriam Reichlová, Martin Ilko, Martin Ištván, Peter Pekarčík), resp. dostali čestné uznanie (Alžbeta Sameliaková, Anaida Novikas). Na medzinárodnej interpretačnej súťaži Pedagogických fakúlt Českej republiky sa na 1. mieste v hre na organe umiestnil Martin Ilko a na 3. mieste v hre na klavíri sa umiestnila Gabriela Stanková. Na medzinárodnej klavírnej súťaži II. Wiosenne spotkania przy fortepianie sa na 3. mieste v štvorručnej hre na klavíri umiestnili Gabriela Stanková a Miriam Reichlová. Cenu za interpretáciu skladby B. Martinů získala Gabriela Stanková. Na Česko-Slovenskom kole ŠVOČ KU úspešne reprezentoval študent Mgr. Ján Hruboš, ktorý sa umiestnil na 1. mieste505. Na medzinárodnej interpretačnej súťaži konanej v rámci študentskej umeleckej činnosti v hre na klavíri, hre na organe, sólovom speve a komornom speve boli v roku 2014 ocenení ôsmi študenti Pedagogickej fakulty KU, ktorí sa umiestnili na prvom (Peter Pekarčík, Alžbeta Várošová, Michaela Kopecká), druhom (Michal Kentoš, Peter Čertík, Olga Líšková) a treťom mieste (Henrieta Horváthová, Stanislava Pionteková). Na medzinárodnej speváckej súťaži Moyzesiana bola vyzdvihnutá pôsobivá interpretácia študenta O. Nehilu a Cenu dekanky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove získal P. Pekarčík. Univerzitný spevácky zbor v medzinárodnej konkurencii získal Čestné uznanie na Festivale sakrálnej tvorby Ad gloriam Dei506. Spevácky zbor Schola Cantorum Rosenbergensis získal aj prestížnu Cenu Fra Angelico 2014 za prínos pri tvorbe, šírení a uchovávaní kresťanských hodnôt v kultúre a umení na Slovensku. 

  Spoločnosť KIA Motors Slovakia vyhlásila v októbri 2014 prvý ročník súťaže KIA Innovations Award pre univerzity a vysoké školy na Slovensku. Súťaž bola zameraná na inovačné projekty študentov orientované na automobilový priemysel a jeho produkty. Do súťaže sa zapojili tiež študenti Katedry manažmentu Pedagogickej fakulty KU v Poprade s projektom Čierna skrinka zákazníka zameraným na zvyšovanie kvality popredajných služieb automobilky KIA. V silnej konkurencii prevažne technicky orientovaných projektov z viacerých vysokých škôl v SR bol projekt študentov Jakuba Rožeka a Lukáša Šubjaka ocenený celkovým 2. miestom.

  V roku 2015 získali ocenenia študenti Pedagogickej fakulty KU predovšetkým v oblasti spevu a hudby. Na medzinárodnej speváckej súťaži Moyzesiana 2015 získal Matej Stachera Cenu rektora Prešovskej univerzity v Prešove a Kristína Takáčová Cenu za pôsobivú umeleckú interpretáciu antickej árie. Týmto študentom bolo spolu s Katarínou Urbanovou udelené aj poďakovanie za pôsobivú interpretáciu piesne Mikuláša Moyzesa. Na tej istej súťaži uspela aj Mária Vlasatá, ktorá si odniesla Cenu za pôsobivú umeleckú interpretáciu Vokálne kvarteto. Početné ocenenia získali študenti Pedagogickej fakulty KU aj na medzinárodnej interpretačnej súťaži Študentská umelecká činnosť 2015, a to Peter Pekarčík (2. miesto v hre na organe I. kategória, 3. miesto komorný spev), Peter Čertík (2. miesto v hre na organe I. kategória, 3. miesto sólový spev I. kategória), Mária Pisarčíková (3. miesto v hre na organe I. kategória), Monika Vilhanová (čestné uznanie v hre na organe I. kategória), Zuzana Nogová (čestné uznanie v hre na organe I. kategória), Jozef Štrbka (3. miesto v hre na organe II. kategória), Alžbeta Sameliaková (3. miesto v hre na klavíri II. kategória), Martina Capková (3. miesto v štvorručnej hre na klavíri I. kategória), Ľudmila Hasárová (3. miesto v štvorručnej hre na klavíri I. kategória), Silvia Astrabová (2. miesto v sólovom speve I. kategória), Mária Vlasatá (cena primátora v sólovom speve I. kategória), Henrieta Baldovská (2. miesto v sólovom speve II. kategória), Mária Vandžurová (Cena rektora KU za sólový spev II. kategória, 2. miesto v komornom speve), Alžbeta Várošová (2. miesto v komornom speve), Oľga Líšková (3. miesto v komornom speve).

  Ďalej na speváckej súťaži BlueNote v Nitre získala Veronika Dudová – Polomská 1. miesto v speváckej súťaži. Spevácky zbor Schola Cantorum Rosenbergensis sa na festivale Akademická Banská Bystrica umiestnil v bronzovom pásme509 a tiež mu bola udelená Cena Fra Angelico za kresťanský prínos do umenia za rok 2015.510 Študenti katedry hudby pokračovali v umiestneniach na víťazných miestach aj v roku 2016, konkrétne v rámci medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť 2016: Mária Pisarčíková (3. miesto v hre na organe I. kategória), Michal Kentoš (3. miesto v hre na klavíri I. kategória), Monika Fučková, Alžbeta Popaďáková (1. miesto v štvorručnej hre na klavíri II. kategória), Ľudmila Milčáková (3. miesto v sólovom speve I. kategória), Michaela Formelová (1. miesto v sólovom speve II. kategória), Kristína Takáčová (2. miesto v sólovom speve II. kategória), Matej Stachera (3. miesto v sólovom speve II. kategória), Zlata Štensová (čestné uznanie v sólovom speve II. kategória), Peter Pekarčík (čestné uznanie v sólovom speve II. kategória), Michaela Formelová, Mária Vandžurová (1. miesto v komornom speve II. kategória), Peter Pekarčík, Kristína Takáčová (2. miesto v komornom speve II. kategória), Komorné kvarteto Katedry hudby Pedagogickej fakulty KU (3. miesto v komornom speve II. kategória). Na medzinárodnej speváckej súťaži Moyzesiana 2016 získala Cenu dekanky Prešovskej univerzity v Prešove Michaela Formelová. Okrem umeleckých ocenení získala 2. miesto študentka Bc. Monika Tlachová v Česko-slovenskej súťaži prác z didaktiky matematiky ŠVOČ 2016 za prácu Predstavy detí o rovinných geometrických útvaroch a ich vlastnostiach. 511 Víťazné ťaženie študentov katedry hudby v roku 2017 predstavujú získané ceny na medzinárodnej speváckej súťaži Moyzesiana 2017 na Prešovskej univerzite v Prešove: Radoslav Moznich (Cena rektora), Monika Cigánková (Cena dekanky), Annamária Verešová (Cena poroty za dramaturgiu súťažného programu), Jozef Mišenko (Cena poroty za interpretáciu piesne pre deti), ako aj víťazné umiestnenia na medzinárodnej interpretačnej súťaži Študentská umelecká činnosť 2017: Peter Pekarčík (2. miesto v hre na organe I. kategória), Mária Vlasatá (Čestné uznanie v hre na or-gane I. kategória), Ľudmila Milčáková (2. miesto v hre na klavíri II. kategória), Erika Kováčiková, Alžbeta Popaďáková (2. miesto v štvrručnej hre na klavíri II. kategória), Kristína Takáčová, Matej Stachera (2. miesto v komornom speve II. kategória), Mária Vlasatá, Jozef Mišenko (3. miesto v komornom speve II. kategória), Ľudmila Milčáková (3. miesto v sólovom speve I. kategória), Peter Pekarčík (2. miesto v sólovom speve II. kategória), Ingeborga Floreková (3. miesto v sólovom speve II. kategória), Jozef Mišenko (3. miesto v sólovom speve II. kategória), QUEENTETO – Kristína Takáčová, Matej Stachera, Mária Vlasatá, Peter Pekarčík, Katarína Urbanová (1. miesto v komornom speve II. kategória). V rámci národného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 2017 získal 1. miesto Adrián Hudák, 2. miesto Božena Brišáková a Lenka Špaková, 3. miesto Peter Bodnár a Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku za úspešnú reprezentáciu KU Zuzana Thomková.512 Na Interpretační soutěži studentů pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí v Prahe „vyspievali“ študenti Pedagogickej fakulty KU dve 2. miesta, a to Matej Stachera a Peter Pekarčík.513 Spevácky zbor Schola Cantorum Rosenbergensis sa na 27. Medzinárodnom festivale adventnej a vianočnej hudby s Cenou Petra Ebena v Prahe umiestnil v zlatom pásme. Okrem súťažnej prehliadky sa hudobne nadaní študenti predstavili aj samostatným koncertom v Kostele sv. Martina ve zdi v centre Prahy, kde úspešne a s pozitívnym ohlasom reprezentovali KU prostredníctvom kvalitnej interpretácie hodnotnej duchovnej hudby minulosti i súčasnosti.

  Rok 2018 bol opäť v znamení umeleckých úspechov, a to na Medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka, ktoré získali Matej Stachera (Čestné uznanie v kategórii III. B Pieseň) a Peter Pekarčík (Čestné uznanie v kategórii III. B Pieseň). Na Medzinárodnej interpretačnej súťaži študentov pedagogických fakúlt v Českej republike skončili na popredných miestach Matej Stachera (2. miesto v odbore Sólový spev v I. kategórii), Kristína Suchá (Čestné uznanie v odbore Sólový spev v I. kategórii), Ľudmila Milčáková (3. miesto v odbore Sólový spev v II. kategórii), Alžbeta Tuková (2. miesto v odbore Hra na sláčikové nástroje v II. kategórii), Vladimír Fábrik (Čestné uznanie 2. stupňa v odbore Hra na klavíri v I. kategórii). Na Medzinárodnej speváckej talentovej súťaži Elizabeth Házy postúpil Matej Stachera do semifinále v kategórii Opera. Medzinárodná interpretačná súťaž v rámci Medzinárodného festivalu slovanskej hudby je spojená s úspechmi študentov: Mária Budzáková (1. miesto v V. kategórii Klavír), Matej Stachera (2. miesto v V. kategórii Spev), Peter Pekarčík (3. miesto v V. kategórii Spev), Mária Vlasatá (3. miesto v V. kategórii Spev), Jozef Mišenko (Čestné uznanie v V. kategórii Spev). V medzinárodnej konkurencii interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť 2018 sa na popredných miestach umiestnili alebo rôzne ocenenia získali: Mária Vlasatá (3. miesto v hre na organe I. kategória), Marek Jamrich (3. miesto v hre na organe II. kategória), Alžbeta Popaďáková (3. miesto v hre na klavíri II. kategória), Mária Budzáková (Čestné uznanie a Cenu za interpretáciu klavírneho cyklu Milana Nováka Romantické miniatúry v hre na klavíri II. kategória), Erika Belková, Alžbeta Popaďáková (2. miesto v štvorručnej hre na klavíri), Kristína Suchá, Matej Stachera (1. miesto v komornom speve II. kategória), Mária Vlasatá, Jozef Mišenko (2. miesto v komornom speve II. kategória), Salome Buschbacherová, Annamária Verešová (3. miesto v komornom speve II. kategória), Ľudmila Milčáková (3. miesto v sólovom speve I. kategória), Matej Stachera (1. miesto v sólovom speve II. kategória), Jozef Mišenko (2. miesto v sólovom speve II. kategória), Kristína Suchá (2. miesto v sólovom speve II. kategória), Salome Buschbacherová (3. miesto v sólovom speve II. kategória). Okrem hudobných úspechov získal Jozef Horváth 3. miesto v Celoslovenskej súťaži v tvorbe poézie vysokoškolákov Slávme to spoločne. Na prvom ročníku Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odboroch biológia a ekológia obsadili 1. miesto Terézia Valášková s prácou Edukačné aktivity v prevencii proti inváznym organizmom a Kristína Golilsová s prácou Ako výživa ovplyvňuje naše gény. Študent Peter Dérer získal 2. miesto s prácou Výskyt kliešťa obyčajného vo vertikálnom transekte Smrekovice. Na XV. ročníku celoslovenského kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v kategórii Magister obsadila Silvia Ilavská 2. miesto s prácou Syndróm vyhorenia u študentov pomáhajúcich profesií.515 Účasť študentov na Medzinárodnej speváckej súťaži študentov a absolventov pedagogických fakúlt Moyzesiana 2019 bola spojená so získaním dvoch z troch hlavných cien – Ivan Lyvch získal Cenu Mikuláša Moyzesa a Salome Buschbacherová získala Cenu dekanky. Monika Cigánková si z uvedenej súťaže odniesla Čestné uznanie a ocenenie za interpretáciu slovenskej piesňovej tvorby 20. storočia v odbore Sólový spev v I. kategórii. Úspechy študentov na medzinárodnej interpretačnej súťaži v rámci III. ročníka Medzinárodného festivalu slovanskej hudby 2019 predstavuje 1. miesto v VI. kategórii Spev Gabriela Kopilca, 3. miesto v IV. kategórii Spev Ivana Lyvcha, Čestné uznanie v V. kategórii Spev pre Michaelu Bukovinskú. Medzi študentov, ktorí uspeli na medzinárodnej interpretačnej súťaži Študentská umelecká činnosť 2019, patria: Anna Podkopčanová (3. miesto – komorný spev II. kategória), Michal Król (3. miesto – sólový spev I. kategória, Cena za interpretáciu ľudovej piesne), Monika Cigánková (Cena za interpretáciu skladby E. Suchoňa: Z jednej strany Moravy, sólový spev, II. kategória), Ivan Lyvch (3. miesto – sólový spev II. kategória), Mária Vlasatá (Čestné uznanie – sólový spev II. kategória), Salome Buschbacherová (Čestné uznanie – sólový spev II. kategória), Annamária Semaníková (Čestné uznanie – sólový spev II. kategória). Na 16. ročníku celoslovenského kola ŠVOČ, ktoré sa konalo v priestoroch Katedry sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dňa 30. apríla 2019, získala cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci študentka bakalárskeho stupňa štúdia Zuzana Lacková s témou Významné predstaviteľky dejín sociálnej práce.

   V rámci konferencie PEMF 2019 prof. Ing. Štefan Kassay, DrSc. ocenil pamätnou medailou a plaketou Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania a súborným knižným dielom Podnik a podnikanie študentky Alžbetu Škadrovú a Anželiku Repku za vynikajúce študijné výsledky a vzornú reprezentáciu Katedry manažmentu Pedagogickej fakulty KU v Poprade. Absolvent z Katedry cudzích jazykov Pedagogickej fakulty KU Stanislav Gabčo počas Erasmus praxe v termíne júl – august 2019 bol zodpovedný za Múzeum Casa Ignazio Silone v Pescina v Taliansku, pričom v rámci tohto obdobia organizoval aj podujatie pod názvom Týždeň I. Silone (17. – 28. august 2019).