Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 14

  Analýza súčasného stavu mediálnej výchovy u detí mladšieho školského veku

  Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia

  Autor/Kolektív:Božena Šupšáková – Tomáš Jablonský (Eds.)
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0870-3
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia

  Detský výtvarný prejav v kontexte teórie a praxe

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr.Božena Šupšáková, PhD., prof. Dr.Tonka Tacol
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0869-7
  Stiahnuť publikáciu

  Detský výtvarný prejav v kontexte teórie a praxe

  TRADIČNÁ PRÍPRAVA JEDÁL, STRAVOVANIE, ĽUDOVÉ REMESLÁ A ARCHITEKTÚRA VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-1001-0
  Stiahnuť publikáciu

  TRADIČNÁ PRÍPRAVA JEDÁL, STRAVOVANIE, ĽUDOVÉ REMESLÁ A ARCHITEKTÚRA VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY V HISTORICKOM A MEDZINÁRODNOM KONTEXTE

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0686-0
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY V HISTORICKOM A MEDZINÁRODNOM KONTEXTE

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY A VZŤAH UČITEĽOV K OBSAHU TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0823-9
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY A VZŤAH UČITEĽOV K OBSAHU TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY: TEÓRIA - VÝSKUM - VÝVOJ

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Ďalší autori:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD., Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0915-1
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY: TEÓRIA - VÝSKUM - VÝVOJ

  UČÍME SA TECHNICKY MYSLIEŤ, TVORIŤ A PRACOVAŤ V KAŽDOM VEKU, STIMULAČNÝ PROGRAM S METODIKOU

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0942-7
  Stiahnuť publikáciu

  UČÍME SA TECHNICKY MYSLIEŤ, TVORIŤ A PRACOVAŤ V KAŽDOM VEKU, STIMULAČNÝ PROGRAM S METODIKOU

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NOVÝCH GENERÁCIÍ

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Ďalší autori:Peter Tokoš
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0913-7
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NOVÝCH GENERÁCIÍ

  INOVÁCIE V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ NOVÝCH GENERÁCIÍ - ZBORNÍK ABSTRAKTOV

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Ďalší autori:Peter Tokoš
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0914-4
  Stiahnuť publikáciu

  INOVÁCIE V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ NOVÝCH GENERÁCIÍ - ZBORNÍK ABSTRAKTOV

  Religiózno-etické témy mládeže v kontexte pandemickej krízy

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mária Karasová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2024
  ISBN:978-80-561-1096-6
  Stiahnuť publikáciu

  Religiózno-etické témy mládeže v kontexte pandemickej krízy

  Primárna prevencia vzniku závislostí v predprimárnom vzdelávaní

  Autor/Kolektív:PaedDr. Zdenka Zastková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0982-3
  Stiahnuť publikáciu

  Primárna prevencia vzniku závislostí v predprimárnom vzdelávaní

  Kooperatívne aktivity v prírodovede pre žiakov 4. ročníka ZŠ

  Autor/Kolektív:PaedDr. Zdenka Zastková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0952-6
  Stiahnuť publikáciu

  Kooperatívne aktivity v prírodovede pre žiakov 4. ročníka ZŠ

  Pohybová aktivita žiakov mladšieho školského veku vo vzťahu k ich zdraviu

  Autor/Kolektív:Naďa Novotná, Elena Bendíková
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0776-8
  Stiahnuť publikáciu

  Pohybová aktivita žiakov mladšieho školského veku vo vzťahu k ich zdraviu