Projekty

  Počet nájdených projektov: 3

  Výchova žiakov k udržateľnému rozvoju regiónu s využitím questingu

  Číslo projektu:KEGA 015KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:Ing. Jozef Macko, PhD.

  Príprava celoživotného vzdelávania učiteľov zameraná na zvýšenie ich kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja so zameraním na klimatické zmeny a stratu biodiverzity

  Číslo projektu:KEGA 018KU-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:RNDr. Mária Balážová, PhD.

  Výskum štruktúry a dynamiky prírodných ohnísk kliešťami prenášaných nákaz horského typu.

  Číslo projektu:VEGA (2016–2019) Doba riešenia projektu:1. Sept 2016 - 30. Jún 2019

  Projekt je zameraný na komplexný výskum štruktúry prírodného ohniska kliešťami prenášaných nákaz na vybraných modelových lokalitách v horských oblastiach Európy pod vplyvom globálnych klimatických a hospodárskych zmien