Projekty

    Počet nájdených projektov: 1

    Výskum štruktúry a dynamiky prírodných ohnísk kliešťami prenášaných nákaz horského typu.

    Číslo projektu:VEGA (2016–2019) Doba riešenia projektu:1. Sept 2016 - 30. Jún 2019

    Projekt je zameraný na komplexný výskum štruktúry prírodného ohniska kliešťami prenášaných nákaz na vybraných modelových lokalitách v horských oblastiach Európy pod vplyvom globálnych klimatických a hospodárskych zmien