Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Oľga Okálová, PhD., prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
    Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Rok vydania:2021
    ISBN:978-80-561-0937-3
    Pomoc mladým ľuďom v kríze