Projekty

  Počet nájdených projektov: 3

  Implementácia nových trendov v informatike do výučby algoritmického myslenia a programovania v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

  Číslo projektu:KEGA 018UMB-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD

  Komplexná inovácia a edukačná podpora premetov študijného programu ‘‘Učiteľstvo informatiky‘‘ so začlenením problematiky ‘‘Internetu vecí‘

  Číslo projektu:KEGA 008KU-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. Ing. Igor Černák, PhD.

  Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

  Číslo projektu:KEGA 009KU-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2019
  Vedúci projektu:Ing. Janka Majherová, PhD