Projekty

  Počet nájdených projektov: 3

  Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí

  Číslo projektu:KEGA 005SPU-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:prof. Ing. Iveta Ubrežiová CSc.

  Nelinearita požiadaviek a jej integrácia do procesu riadenia kvality

  Číslo projektu:VEGA 1/0663/18 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2020
  Vedúci projektu:Mgr. Peter Madzík

  Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách

  Číslo projektu:APVV-17-0564 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2018

  V spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre