Kresba ako súčasť výrazových prostriedkov prírody

Informácie o projekte

Koordinujúca organizácia:KEGA
Doba riešenia projektu:1. Jan 2004 - 31. Dec 2004
Zahraničný projekt:nie