Kresba ako súčasť výrazových prostriedkov prírody

    Informácie o projekte

    Koordinujúca organizácia:KEGA
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2004 - 31. Dec 2004
    Zahraničný projekt:nie