Progresívne prvky v materiáloch prvého Učiteľského ústavu na území Slovenska a ich aplikácia pre pedagogiku a odborové didaktiky 21. storočia

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 017KU-4/2014
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 31. Dec 2016
    Vedúci projektu:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
    Zahraničný projekt:nie