Mária Debleková, Riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

Mária Debleková, Riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

„Vyštudovať učiteľstvo neznamená, že musíte učiť, máte mnoho možností, vyberte si tú, ktorá je vám hodnotovo najbližšie“
Adriána Hudáková, absolventka študijného programu sociálna práca

Adriána Hudáková, absolventka študijného programu sociálna práca

„Vysoká škola ma naučila byť samostatnou, odvážnou, priebojnou osobou - už sa nebojím ozvať sa“
Magda Tomaszewska, Erasmus+ (Poľsko)

Magda Tomaszewska, Erasmus+ (Poľsko)

„Učitelia a univerzitní pracovníci sú veľmi priateľskí, rovnako ako slovenskí študenti. Katolícka univerzita v Ružomberku má vysokú úroveň vzdelávania. “
Katarína Ažaltovičová, absolventka študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

Katarína Ažaltovičová, absolventka študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

„Od detstva som sa stále hrávala na učiteľku a po štúdiu na strednej pedagogickej škole sa mi môj detský sen splnil, začala som učiť v materskej škole.“
Katarína Králová, absolventka študijného programu učiteľstvo predmetov matematika – hudobná výchova

Katarína Králová, absolventka študijného programu učiteľstvo predmetov matematika – hudobná výchova

„Do Ružomberka som cestovala niekoľko hodín týždeň čo týždeň z mestečka Nová Baňa. Avšak čas, ktorý som venovala cestovaniu či štúdiu na KU, som nikdy neoľutovala. Práve...
Darina Šperňáková, absolventka študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

Darina Šperňáková, absolventka študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

„Absolvovanie štúdia na vysokej škole mi dalo veľmi veľa a neľutujem ani sekundu, že som sa tam prihlásila a absolvovala ju. Keď vieme, čo chceme, tak by sme mali ísť za svojim snom a...