Pedagogické vedy

    Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku sa umiestnila v oblasti hodnotenia Pedagogických vied na popredných priečkach z 26 hodnotených fakúlt/univerzít. Fakulta vykázala najvyšší počet zamestnancov, ktorý splnili podmienky na zaradenie do periodického hodnotenia Ministerstva školstva aj napriek jednému z najnižších financovaní na zamestnanca v oblasti výskumu zo strany MŠ VVaŠ SR z hodnotených fakúlt v hodnotenom období.