Vedúci katedry

  PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.

  Vedúca katedry, Odborná asistentka

  Zástupca vedúceho katedry

  PaedDr. Mária Vargová, PhD.

  Zástupkyňa vedúceho katedry, Odborná asistentka

  Docenti

  doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  PaedDr. Mária Karasová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  RNDr. Janka Kopáčová, CSc.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PaedDr. Jana Mastišová, PhD.

  Koordinátor a metodik pedagogickej praxe, Odborná asistentka

  Beáta Murinová, sr. Ľudmila CJ

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD., BBA

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Mgr. Zdenka Zastková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PaedDr. Jozef Zentko, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent