Vedúci katedry

  PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.

  Vedúca katedry, Univerzitná docentka

  Zástupca vedúceho katedry

  PaedDr. Mária Vargová, PhD.

  Zástupkyňa vedúceho katedry, študijná poradkyňa, Univerzitná docentka

  Profesori

  prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Vedúci katedry Pedagogiky a psychológie, Profesor

  Docenti

  doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  doc. PaedDr. Robert Rozim, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Univerzitní docenti

  PaedDr. Mária Karasová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka

  PaedDr. Jozef Zentko, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent

  Odborní asistenti

  Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PaedDr. Jana Mastišová, PhD.

  Koordinátor a metodik pedagogickej praxe, Odborná asistentka

  Mgr. Lenka Matejčiková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Mgr. Ivana Prachárová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PaedDr. Zdenka Zastková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Doktorandi

  Mgr. Alžbeta Bulková

  Doktorandka, Externá forma štúdia

  PaedDr. Zuzana Gondová

  Doktorandka, Externá forma štúdia

  PaedDr. Mária Hrobková

  Doktorandka, Externá forma štúdia

  PaedDr. Jana Kamanová

  Doktorandka, Externá forma štúdia

  Mgr. Zuzana Šingliarová

  Doktorandka, Externá forma štúdia