Štúdium na Katedre manažmentu PF KU je zabezpečované predovšetkým internými zamestnancami so špecializáciou v oblasti manažmentu a príbuzných disciplín. Tento kolektív je doplnený o odborníkov z manažérskej praxe, ktorí sa podieľajú na výučbe vybraných predmetov.

     

    Laboratóriá a špeciálne učebne

    Katedra manažmentu disponuje troma počítačovými laboratóriami, ktoré slúžia na zabezpečovanie pedagogických potrieb súvisiacich so získavaním informačno-komunikačných zručností študentov. Laboratória sú vybavené softvérmi na simuláciu podnikových procesov (QPR Process Guide), na riešenie úloh pre zvýšenie kvality služieb v cestovnom ruchu (CRM Malina, Sortio, Horec) ako aj bežnými a pokročilými nástrojmi, ktoré umožňujú spracovávať informácie s ohľadom na aktuálne potreby manažérskej praxe.