Vedúci katedry

  prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Vedúci katedry Pedagogiky a psychológie, Profesor

  Zástupca vedúceho katedry

  PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.

  Zástupkyňa vedúceho katedry, študijný poradca, Docentka

  Profesori

  prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, garantka učiteľského základu, Profesorka

  Docenti

  PhDr. Oľga Okálová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  PhDr. Gabriela Siváková, PhD.

  Tajomník katedry, Garantka ŠP Pedagogika, Docent

  Odborní asistenti

  PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Nepedagogickí zamestnanci

  Viera Kleinová

  Sekretariát katedry, Nepedagogický zamestnanec