Katedra cudzích jazykov

  Katedra cudzích jazykov

  Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

  Katedra cudzích jazykov by rada uvítala tých uchádzačov, ktorí chcú študovať ruský a taliansky jazyk - dva svetové jazyky, jazyky medzinárodnej komunikácie v modernej Európe a na iných kontinentoch, jazyky stoviek miliónov ľudí, jazyky veľkej histórie, literatúry a kultúry, jazyka tak blízkeho a tak zrozumiteľného pre Slovákov!

  Výučbový proces je organizovaný podľa hlavných moderných didaktických trendov a zároveň podľa klasických vzdelávacích princípov. Zahŕňa hĺbkové štúdie lingvistickej teórie, teórie a histórie ruskej a talianskej literatúry (a kultúry všeobecne). Najvýznamnejšie miesto v lingvistickej príprave študentov sú určite praktické lekcie fungovania a používania ruského a talianskeho jazyka v širšom kontexte ľudskej komunikácie, počnúc od najzákladnejších otázok až po témy B2 / C1 úrovne osvojovania si cudzieho jazyka.

   

  Viac o katedre