Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci

    Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta a Fakulta zdravotníctva, Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Vás pozývajú na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci s podtitulom: Interdisciplinárne tímy v pomáhajúcich profesiách

    3. júna 2020 (streda)

    v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v Aule Jána Pavla II., Hrabovská cesta 1, Ružomberok.

    Konferencia sa uskutočňuje pri príležitosti 20. výročia Katolíckej univerzity v Ružomberku.