Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD., PaedDr. Andrej Hubinák, PhD., PaedDr. Peter Krška, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0935-9
  Publikácia na stiahnutie: macura_zakladne_pohybove_kompetencie.pdf (5.95M)
  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku