Pracovné zdroje a požiadavky ako prediktory vyhorenia v učiteľskej profesii (validizácia výskumného nástroja Burnout Assessment Tool)

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0106/23
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
    Vedúci projektu:PhDr. Katarína Kohútová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie