Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 026KU-4/2018
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 30. Nov 2020
    Vedúci projektu:doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
    Zahraničný projekt:nie