Sociálna práca

    V oblasti hodnotenia Sociálna práca sa Pedagogická fakulta spolu s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku umiestnili medzi troma najlepšími pracoviskami na Slovensku. V danom odbore máme vynikajúcu medzinárodnú spoluprácu a otvorili sme prvý spoločný študijný program Erasmus Mundus v anglickom jazyku na Slovensku, v rámci ktorého študenti postupne študujú v štyroch európskych krajinách.