Desiaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO

  Desiaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO

  V dňoch 21. – 23. novembra 2023 sa v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 uskutočnil jubilejný desiaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO s medzinárodnou účasťou.
  RELIGIÓZNOETICKÉ TÉMY MLÁDEŽE

  RELIGIÓZNOETICKÉ TÉMY MLÁDEŽE

  Vedecká konferencia
  Prezentácia detského prednesu Poviem Ti básničku

  Prezentácia detského prednesu Poviem Ti básničku

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku organizovala 5. ročník prezentácie detského prednesu
  Poviem Ti básničku

  Poviem Ti básničku

  Prezentácia detského prednesu: POVIEM TI BÁSNIČKU Ľudová a autorská tvorba
  6. ročník výtvarnej prezentácie s názvom Obrázky z mesta - Rozprávková krajina

  6. ročník výtvarnej prezentácie s názvom Obrázky z mesta - Rozprávková krajina

  Prezentácia výtvarných prác detí materských škôl bola organizovaná pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku - 4. novembra.
  Výtvarná prezentácia OBRÁZKY Z MESTA

  Výtvarná prezentácia OBRÁZKY Z MESTA

  Prezentácia výtvarných prác detí materských škôl organizovaná pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku
  Otvorenie Študovne Mons. doc. Alojza Kostelanského

  Otvorenie Študovne Mons. doc. Alojza Kostelanského

  Dňa 20.6.2023 bola na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU otvorená Študovňa Mons. doc. Alojza Kostelanského pri príležitosti jeho nedožitých 70-tych rokov života....
  Víťazstvo našich študentiek na Olympiáde techniky Plzeň 2023

  Víťazstvo našich študentiek na Olympiáde techniky Plzeň 2023

  Študentky z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Olympiáda techniky Plzeň 2023
  Deň detí na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Deň detí na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Zahraničná odborná stáž pedagógov a študentov z Karlovej univerzity na PF KU v Ružomberku

  Zahraničná odborná stáž pedagógov a študentov z Karlovej univerzity na PF KU v Ružomberku

  Seminár: Dieťa v súčasnej edukačnej realite

  Seminár: Dieťa v súčasnej edukačnej realite

  Adventné tvorivé dielne

  Adventné tvorivé dielne

  Medzinárodná vedecká konferencia: Digitálna gramotnosť učiteľa primárneho vzdelávania

  Medzinárodná vedecká konferencia: Digitálna gramotnosť učiteľa primárneho vzdelávania

  Medzinárodná vedecká konferencia
  METODICKÝ DEŇ PRE ŠTUDENTOV A PEDAGÓGOV

  METODICKÝ DEŇ PRE ŠTUDENTOV A PEDAGÓGOV

  Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo – zdroj poznávania a edukácie detí mladšieho školského veku III.

  Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo – zdroj poznávania a edukácie detí mladšieho školského veku III.

  Medzinárodná vedecká konferencia