ERASMUS+ Psychological professionalization of the teaching staff

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:2020-1-PL01-KA202-082063
    Doba riešenia projektu:1. Dec 2020 - 30. Nov 2022
    Spoluriešitelia:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
    Zahraničný projekt:áno