Bc. Učiteľstvo informatiky jednoodborové - denná forma

    Opis učiteľského základu

    Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu