Inovatívna forma multimediálnej podpory štatistických metód v sociálnom a pedagogickom výskume

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 010KU-4/2019
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
    Vedúci projektu:PhDr. Katarína Kohútová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie