Vybrané state z výtvarnej edukácie I

  Publikácia vyšla s podporou Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, ako výstup projektu GAPF č. 3/4b/2023

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1032-4
  Publikácia na stiahnutie: biarincova_vybrane_state_z_vytvarnej_edukacie 1.pdf (1.88M)
  Vybrané state z výtvarnej edukácie I